Make your own free website on Tripod.com
Falsafah, Misi & Visi Sekolah
Falsafah Sekolah

Sekolah ini merupakan sebuah institusi pendidikan yang mengasaskan
permulaan hidup bermasyarakat yang makmur yang percaya bahawa setiap murid mempunyai sifat yang boleh didik,berdaya intelek. Oleh itu semua murid adalah diberi peluang untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk menjadi insan yang seimbang berdasarkan kepercayaan kepada tuhan. Sekolah percaya bahawa dengan ketekunan dan izin Allah, kejayaan dapat dicapai.

MISI
#  Berusaha meningkatkan prestasi kurikulum, kokurikulum, hal ehwal
    murid, keceriaan dan pentadbiran.
#  Sentiasa menjaga dan mempertahankan nama baik sekolah.
#  Membantu dan memastikan kebajikan, sosial dan masalah guru-guru dan
    murid-murid diberi perhatian sewajarnya.
#  Mendidik murid-murid ke arah kecemerlangan dan keseimbangan dari segi
    intelek, rohani, emosi, dan jasmani.
#  Memberi perkhidmatan berkualiti dan berkesan dalam pengajaran dan
    pembe1ajaran murid-murid.
#  Menjalinkan hubungan mesra di antara guru dengan murid, guru dengan
    guru dan guru dengan ibubapa.
VISI
# Mendukung dan mengamalkan  prinsip-prinsip rukunnegara dan Falsafah
   Pendidikan Kebangsaan.
# Bekerjasama dengan Pejabat Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan.
# Melahirkan murid-murid yang mantap dan seimbang sesuai dengan generasi
   negara maju tahun 2000.
 
 
Menu
Sejarah
Carta Organisasi
PIBG
Album SKAUK
Kurikulum
Piagam Sekolah
Ko-Kurikulum
HEM
Penutup