Make your own free website on Tripod.com
KOKURIKULUM SEKOLAH

Bidang Kokurikulumjuga memainkan peranan yang penting di dalam organisasi sesebuah sekolah. Selain daripada membentuk murid-murid menjadi seorang insan yang cergas, ia dapat membantu mewujudkan persekitaran yang sihat. Murid-murid juga dapat mengisi masa mereka dengan perkara yang berfaedah apabila menyertai bidang Kokurikulum.

Antara yang terkandung di dalam bidang ini ialah :
 

PERMAINAN
UNIT BERUNIFORM
PERSATUAN / KELAB