KURIKULUM SEKOLAH

 Antara lain tugas Panitia ialah memainkan peranan sebagai daya penggerak kepada peningkatan dan pembelajaran untuk murid-murid sekolah dengan menyampaikan maklumat terkini demi mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.