Make your own free website on Tripod.com
PENUTUP


Gambar Kakitangan SK A.U. Keramat 1990/1991

Sekolah Kebangsaan A.U. Keramat adalah sebuah nama yang unik dan tersendiri. Maka

begitulah juga harap seluruh Warga SKAU Keramat yang ingin melihat sekolah ini terus maju.

Jesteru itu, dengan lahirnya Homepage ini dapatlah kita manfaatkan pengunaan Teknologi

Maklumat yang terkini untuk memperkenalkan sekolah ini.

dan bertekad memajukan lagi perkembangan pembelajaran dan pendidikan di kalangan murid

dan guru. Gandingan pentadbir, guru-guru, ibu bapa serta murid-murid akan menjadikan

segala impian dan cita-cita sekolah ini akan tercapai.

BERUSAHA BERILMU BERJAYA


MENU UTAMA